×
Fotografia żyje tylko wtedy, kiedy jest oglądana.

Docierając do obrazów Bartka ciągle jestem przekonany, że prowadzony dialog jest krzykiem. Fotografie mimo ascetyczności, wyjątkowej prostoty konstrukcyjnej, dotykają człowieka. Jego problemów w budowaniu swojej tożsamości. Pełne są odniesień do miejsc i czasu spędzanych w samotności, koniecznej do próby rozumienia sensu życia i usytuowania człowieka w przestrzeni danej mu do życia. Obserwacje krajobrazu, wypełnione światłem, często jeszcze przed wschodem słońca, ujawniają niepowtarzalny klimat unikatowego połączenia linii, płaszczyzn, splecionych mgłą i osnutych lekkim wiatrem A w tym nasze myśli i uczucia, wynikające z wrażliwości i doświadczenia. Konieczność docierania z takimi obrazami do drugiego człowieka, jest bezwzględna. Skutkować będzie, co najważniejsze, przemianą oglądających, bo wynikająca z ogromnej siły spokoju, ładu i głębi ludzkiego serca, przelewającą się na płaską kartkę papieru światłoczułego. Nie ma już odwrotu od koniecznych kroków, choć nie łatwych, rezygnacji z mojego na rzecz już naszego. Druga dekada XXI wieku, prawie nie ma ograniczeń w sposobach docierania do odbiorcy liczonych w setkach, tysiącach a nawet milionów przestrzeni świadomości każdego z nas. Jesteśmy na to gotowi, jak gotowe i perfekcyjne są prace Bartka.


Karol Mroziewski
×
Bartłomiej Jaśko
tel. +48 602 788 110
bartek@jaskowa-galeria.pl